LABIOPLASTYKA (KOREKCJA WARG SROMOWYCH)

Zabieg polega na zmniejszeniu przero¶niętych warg sromowych mniejszych. Ich przerost może powodować dyskomfort psychiczny i fizyczny. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowymi polega na klinowym lub eliptycznym wycięciu nadmiaru tkanek. Przez kilka dni utrzymuje się obrzęk operowanej okolicy.

PROTEZY JˇDER

Brak jednego lub obu j±der w mosznie, niezależnie od wieku i przyczyny, oprócz zaburzeń fizjologicznych stanowi problem natury estetycznej i psychologicznej. Przyczyn± braku j±dra może być niedorozwój, martwica wskutek skrętu, ucisku lub urazu oraz usuniecie j±dra z powodu nowotworu pierwotnego lub wtórnego. Odtworzenie normalnego wygl±du moszny, a co za tym idzie poprawę jako¶ci życia pacjentów, można uzyskać poprzez wszczepienie protez j±der.

OPERACJE ZMIANY PŁCI ( Transseksualizm K/M)

  • redukcja piersi
  • wytworzenie imitacji pr±cia
  • wszczepienie protezy usztywniaj±cej pr±cie
  • wytworzenie moszny z wszczepieniem protez j±der