OPERACJE POWIEK

Zabieg korekcji powiek może dotyczyć zarówno powiek górnych jak i dolnych. Jego celem jest odmłodzenie wygl±du oczu. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i polega on na wycięciu nadmiaru skóry wraz z uwypuklaj±ca się tkank± tłuszczow± (tzw. „worki pod oczami”), a także ewentualnych zmarszczek wokół oczu. W przypadku powieki górnej cięcie zlokalizowane jest w naturalnym załamku powiekowym, natomiast na powiekach dolnych prowadzone jest 2mm poniżej linii rzęs. Po zabiegu zaleca się stosowanie wilgotnych i chłodnych okładów z kwasu bornego. W ci±gu pierwszych dni o że wyst±pić przej¶ciowa niedomykalno¶ć powiek. Szwy zdejmuje się po 5-6 dniach.

FACE-LIFTING (OPERACJA ZMARSZCZEK TWARZY I SZYI)

Jest to zabieg maj±cy na celu odmłodzenie wygl±du twarzy, w której w miarę upływu lat, dochodzi do zwiotczenia układu powięziowo-mię¶niowo-skórnego i grawitacyjnemu przemieszczeniu tych struktur ku dołowi. Wykonuje się go z cięć rozpoczynaj±cych w skórze owłosionej w okolicy skroniowej, w okolicy przydusznej przechodz±c pod płatkiem ucha w okolicę zamałżowinow± aż do granicy skóry owłosionej. Operacja polega na uwolnieniu skóry skroni, policzków i szyi a następnie napięciu powięzi twarzy. Skóra naci±gana jest do tyłu i ku górze a jej nadmiar usuwany. Efekty zabiegu zależ± od wielu czynników, m.in. od: wieku pacjenta, stanu skóry i ogólnego kształtu twarzy i utrzymuje się przez kilka lat.