PLASTYKA NOSA

Nos stanowi najbardziej eksponowana czę¶ć twarzy a jego kształt i wygl±d w dużym stopniu decyduj± o jej wygl±dzie. Plastyka nosa pozwala na korektę wad wrodzonych jak i zniekształceń pourazowych. Chirurgiczna zmiana kształtu nosa ze wskazań estetycznych jest jednym z najczę¶ciej wykonywanych zabiegów w chirurgii plastycznej ale zarazem najtrudniejszym technicznie. Operacja dotyczyć może końca nosa (czę¶ć chrzęstna) lub całego nosa (czę¶ć chrzęstno-kostna). Zabieg wykonuje się z cięć wewn±trznosowych, a więc blizny pooperacyjne nie s± widoczne. W trakcie zabiegu modelowane jest rusztowanie chrzęstne i/lub kostne nosa celem nadania mu odpowiedniego kształtu. Po operacji zakładany jest opatrunek gipsowy na 7 dni. W okresie około dwóch tygodni po zabiegu utrzymuj± się wylewy (siniaki) wokół oczu. Niewielki obrzęk utrzymuje się przez kilka miesięcy. Ostateczny kształt operowany nos uzyskuje po 6 miesi±cach.

KOREKCJA ODSTAJˇCYCH MAŁŻOWIN USZNYCH

Zabieg operacyjny ma na celu poprawę wygl±du uszu poprzez odpowiednie ustawienie małżowiny usznej i wymodelowanie niewykształconych elementów chrz±stki w celu odtworzenia jej prawidłowego rysunku anatomicznego. Operację przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Z cięcia w rowku zamałżowinowym wycina się nadmiar skóry, modeluje chrz±stkę mocuj±c j± szwami niewchłanialnymi. Po zabiegu zakłada się opatrunek modeluj±cy i utrzymuj±cy uszy. Opatrunek i szwy zdejmowane s± w 9 dobie po zabiegu. Zalecane jest spanie w opasce przez miesi±c czasu po operacji celem zabezpieczenia operowanych uszu przed przypadkowym urazem w trakcie snu.